Logo
  Stabu iela 46/48 - 3, LV-1011, Riga, Latvia, Tel:+371-28888812, Fax:+371-67315172, Email:




PROJEKTI - SKIČU UN TEHNISKIE / PROJECTS - SKETCH AND TECHNICAL



BŪVNIECĪBAS IECERES / BUILDING CONCEPTS



JAUNBŪVES - REALIZĒTAS / NEW BUILDINGS - CONSTRUCTED




JAUNBŪVES - SAVRUPMĀJAS / NEW BUILDINGS - LIVING HOUSES