Logo
  Stabu iela 46/48 - 3, LV-1011, Riga, Latvia, Email:

ARHITEKTU FIRMAS "KUBS" SIA DARBĪBA

Arhitektu firma "KUBS" SIA dibināta 1991.gada 29.maijā, Reģ.Nr.000300518, Rīgā, Stabu 46/48.
Nodarbojas ar projektu dokumentācijas izstrādāšanu dzīvojamo, sabiedrisko ēku celtniecībai un rekonstrukcijai.
Izstrādā interjēru un mēbeļu projektus, veic celtniecības darbu autora uzraudzību projektētajos objektos.
Firma galvenokārt darbā lieto AutoCAD Architecture programmatūru.

Rekvizīti:
Arhitektu firma "KUBS" SIA
Vien.reģ.nr.: 50003005181
Stabu iela 46/48-3, Rīga, LV-1011

ACTIVITIES OF ARCHITECTURAL FIRM "KUBS" Ltd.

Architectural firm "KUBS" Ltd. was founded on the 29th of May 1991, Reg.No. 000300518, Riga, Stabu str. 46/48.
It carries out design documentation for construction and reconstruction work of dwelling- houses, public and industrial buildings.
The company works out interior and furniture design documentation as well as undertakes authorized supervizion over objects undertaken.
Company mostly work with Autodesk Architecture CAD software.

Company requisites:
Arhitektu firma "KUBS" LTD
VAT No. LV50003005181
Stabu str. 46/48-3, Riga, LV-1011