Logo
  Stabu iela 46/48 - 3, LV-1011, Riga, Latvia, Email:

2007.gads / Year 2007

Daudzstāvu dzīvojamā ēka Jūrmalā, Dzintaru prosp.
Multistorey dwelling house in Jurmala, Dzintaru str.
Daudzstāvu dzīvojamās ēkas Rīgā, Anniņmuižas bulv.
Multistorey dwelling houses in Riga, Anninmuizas str.

2006.gads / Year 2006

Biroju ēka Rīgā, Brīvības ielā, 2005 / Office building in Riga, Brivibas str., 2005 Biroju ēka Rīgā, Brīvības ielā
Office building in Riga, Brivibas str.
Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Jūrmalā, Dzintaru prosp.
Dwelling house in Jurmala, Dzintaru str., 2006
Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Jūrmalā, Dzintaru prosp.
Dwelling house in Jurmala, Dzintaru str., 2006
Daudzstāvu dzīvojamā ēka Rīgā, Tomsona ielā
Multistorey dwelling house in Riga, Tomsona str.

2005.gads / Year 2005

Tirdzniecības centrs, Rīgā, Lāčplēša ielā, 2000 / Shopping center, Riga, Lacplesa str., 2000

Jaunbūves projekts tirdzniecības ēkām Lāčplēša ielā 29a, Tērbatas ielā 30.
Project of the supermarket buildings Lacplesa street 29a, Terbatas street 30 Riga

Biroju komplekss „Baltais vējš”
Office building „Baltais vējš”

2004.gads / Year 2004

Tirdzniecības centrs Tērbatas ielā, Rīga, 2004 / Shopping center, Terbatas str., Riga, 2004 2002.-2004.g. Tirdzniecības centrs Tērbatas ielā, tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
2002-2004 Shopping centre, Terbatas str., Stage - working design, authorized supervision, realized.
Daudzstāvu dzīvojamā ēka, Rīgā, Tomsona ielā, 2003 / Multistorey dwelling house, Riga, Tomsona str., 2003 2002.-2004.g. Daudzstāvu dzīvojamā ēka Tomsona ielā 30, tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
Multistorey living house, Tomsona ielā 30, Stage - working design, authorized supervision, realized.
Dzīvojamā māja, Jūrmalā, 2004 / Living house, Jurmala, 2004 2003.-2004.g. Privātmāja Lielupē, Jūrmala. Tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
2003 - 2004 Living house in Lielupe, Jurmala. Working design, authorized supervision, realized.

2003.gads / Year 2003

Tirdzniecības centrs Valdemāra ielā, Rīga / Shopping center in Valdemara str., Riga. 2002.-2003.g. Tirdzniecības centrs Valdemāra ielā, Rīga. Tehniskais projekts, autoruzraudzība.
2002-2003. Shopping center in Valdemara str., Riga. Working design, authorized supervision.
Tirdzniecības centrs, Rīgā, Čaka ielā, 2001 / Shopping center, Riga, Chaka str., 2001 2002.-2003.g. Tirdzniecības centrs Čaka 72, tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
2002-2003 Shopping centre, Čaka 72, Stage - working design, authorized supervision, realized.
Viesnīcas ēka, Alūksnē, 2003 / Hotel building, Aluksne, 2003 2003.g. Viesnīcas ēka Alūksnē. Skiču projekts.
2003 Hotel building in Aluksne. Sketch project.

2002.gads / Year 2002

Privātmāja, Kauguros, 2002 / Living house, Kauguri, 2002 2002.g. Privātmāja Kauguros, Jūrmala. Tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
2002 Living house in Kauguri, Jurmala. Working design, authorized supervision, realized.
Privātmāja, Lielupē, 2002 / Living house, Lielupe, 2002 2002.g. Privātmāja Lielupē, Jūrmala. Tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
2002 Living house in Lielupe, Jurmala. Working design, authorized supervision, realized.
Salmu krogs, Rīgā, Ulmaņa gatvē, 2001 / Salmu krogs, Riga, Ulmana str., 2001

2001.-2002.g. Kafejnīca "Salmu krogs", Grenču ielā 3, tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
2001-2002 Kafe "Salmu krogs", Grencu str. 3, Stage - working design, authorized supervision, realized.

MOS t/c MOLS Rīgā, 2002 / MOS in shopping Center MOLS, Riga, 2002 2002.g. MOS t/c MOLS Rīgā. Tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
2002 MOS in shopping Center MOLS, Riga. Working design, authorized supervision, realized.
Unibankas rekonstrukcija, Rīgā, 2002 / Unibank reconstruction, Riga, 2002 2002.g. "Unibankas" ēkas rekonstrukcija Rīgā. Konkursa projekts. (2.vieta)
2002 "Unibank" building reconstruction in Riga. Competition project (2nd place)
Atpūtas centrs Jūrmalā, Jūras ielā 60 / Recreational centre in Jurmala, Juras str 60 2001.-2002.g. Atpūtas centrs Jūrmalā, Jūras ielā 60, skiču projekts.
2001-2002 Recreational centre in Jurmala, Juras str 60. Sketch project.
LR Saeimas reprezentācijas ēka Jūrmalā. / LR Parliament representation building in Jurmala 2002.g. LR Saeimas reprezentācijas ēka Jūrmalā, Jūras ielā. Konkursa projekts. (2.vieta)
2002 LR Parliament representation building in Jurmala, Juras str. Competition project (2nd place)
  2002.g. Sākumskola Ķekavā. Skiču projekts.
2002 Primary school in Kekava. Sketch project.

2001.gads / Year 2001

Chrysler autocentrs, Rīgā, Krasta ielā, 2001 / Chrysler autocenter, Riga, Krasta str., 2001 1999.-2001.g. "TC HOLDING" "Chrysler" autotirdzniecības centrs Krasta ielā, jaunbūve, tehniskais projekts, realizēts.
1999-2001 "TC HOLDING" "Chrysler" autocenter Krasta street, new building. Stage - working design, authorized supervision, realized.
Privātmāja, Jūrmalā, 2001 / Living house, Jurmala, 2001 2001.g. Privātmāja Dzintaros, Jūrmala. Tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
2001 Living house in Dzintari, Jurmala. Working design, authorized supervision, realized.

Mežontes pils, 2000 / Mezotne palace, 2000

2001.g. "Mežotnes pils" rekonstrukcija, tehniskais projekts, autora uzraudzība, realizēts.
2001 "Mežotnes palace" reconstruction, Stage - working design, authorized supervision, realized.

 

Dzīvojamā ēka, Rīgā, Kalpaka ielā, 2001 / Dwelling house, Riga, kalpaka str, 2001 2001.g. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Rīgā, Kalpaka ielā. Tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
2001 Dwelling house reconstruction in Riga, Kalpaka str. Working design, authorized supervision, realized.
Porsche salons, Rīgā, 2001 / Porsche center, Riga, 2001 2001.g. Porsche salons, Rīgā, Stabu ielā. Tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
2001 Porsche center in Riga, Stabu str. Working design, authorized supervision, realized.
Diesel veikals, Rīgā, 2001 / Diesel shop, Riga, 2001 2001.g. Diesel veikals, Rīgā, Kr.Barona ielā. Tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
2001 Diesel shop in Riga, Kr.Barona str. Working design, authorized supervision, realized.
Prince biroja ēka, Rīgā, Ulmaņa gatvē, 2001 / Prince office building, Riga, Ulmana str., 2001 2001.g. Prince biroja ēka, Rīgā, Ulmaņa gatvē. Skiču projekts.
2001 Prince office building, Riga, Ulmana str. Sketch project.
Rindu ēkas, Zviedrijā, 2000 / Row houses, Sweden, 2000 2001.g. Rindu mājas Malmē, Zviedrija. Starptautiskais konkursa projekts (2.vieta)
2001 Row houses in Malmo, Sweden. International competition project (2nd place)
Privātmāja Mārupē, 2000 / Living house in Marupe, 2000 2001.g. Privātmāja Mārupē. Tehniskais projekts.
2001 Living house in Marupe. Working design.
  2001.g. Dzīvokļa rekonstrukcija Eksporta ielā, Rīga. Tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
2001 Apartment reconstruction in Eksporta str., Riga. Working design, authorized supervision, realized.
  2001.g. Dzīvojamo ēku ciemats Mārupē. Konkursa projekts (2. vieta).
2001 Dwellign houses village in Marupe. Competition project (2nd place).

2000.gads / Year 2000

Viesnīca Rīdzene, Rīgā, 2000 / Park hotel Ridzene, Riga, 2000

1998.-2000.g. Viesnīcas "Rīdzene" rekonstrukcijas projekts. Stadija - tehniskais projekts, autora uzraudzība, realizēts.
1998-2000 Reconstuction of the hotel "Ridzene" in Riga. Stage - draft project, working design, authorized supervision, realized. Scope of construction work 31000 m3.

Čehu vēstniecība, Rīgā, 2001 / Czech embassy, Riga, 2001

2000. g. Čehu vēstniecība Elizabetes ielā 29a, tehniskais projekts, autora uzraudzība, realizēts.
2000. Czech embassy Elizabetes ielā 29a. Stage - working design, authorized supervision, realized.
Viesnīcas Lielupe rekonstrukcija, 2001 / Hotel Lielupe reconstruction, 2001 2000.-2001.g. Viesnīcas Lielupe rekonstrukcija Lielupē, Jūrmala. Tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
2000-2001 Hotel Lielupe reconstruction in Lielupe, Jurmala. Working design, authorized supervision, realized.
Ramax biroja interjers, Rīgā, 1999 / Ramax office, Riga, 1999 2000.g. Ramax biroja interjers, Rīgā. Tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
2000 Ramax office, Riga. Working design, authorized supervision, realized.
Privātmāja, Jūrmalā, Kāpu ielā, 2000 / Living house, Jurmala, Kapu str., 2000 2000.g. Privātmāja Mellužos, Jūrmala. Tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
2000 Living house in Melluzi, Jurmala. Working design, authorized supervision, realized.
Privātmāja Bulduros, Jūrmalā, 1999 / Living house, Jurmala, Bulduri, 1999 2000.g. Privātmāja Bulduros. Skiču projekts.
2000 Living house in Bulduri. Sketch design.
Tirdzniecības centrs, Rīgā, Lubānas ielā, 2000 / Shopping center, Riga, Lubanas str., 2000 2002.-2003.g. Tirdzniecības centrs Lubānas ielā, Rīga. Skiču projekts.
2002-2003. Shopping center in Lubanas str., Riga. Sketch design.
Privātmāja Mārupē, 2000 / Living house in Marupe, 2000 2000.g. Dzīvojamā ēka Mārupē. Skiču projekts.
2000 Living house in Marupe. Sketch design.

1999.gads / Year 1999

Biroja ēka, Rīgā, Kungu ielā, 2001 / Office building, Riga, Kungu str., 2001 1998.g.-1999.g. Jaunbūves projekts tirdzniecības un ofisu ēkai ēkai Kungu ielā 1, skiču projekts, realizēts.
1998 - reconstruction project of the office building Kungu street, Old Riga. Stage - draft project, realized. Scope of construction work 13 500 m3.
Dzīvojamā māja, Jūrmalā, 1999 / Living house, Jurmala, 1999 1999.g. Dzīvojamā māja Jūrmalā. Tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
1999 Living house in Jurmala. Working design, authorized supervision, realized.
Retex biroja interjers, Rīgā, Ulmaņa gatvē, 1999 / Retex office, Riga, Ulmana str, 1999 1999.g. <RETEX> biroja ēkas Ulmaņa gatvē interjērs, tehniskais projekts, autora uzraudzība, realizēts.
1999.g. "RETEX" office building Ulmaņa street. Stage - draft project, interior, authorized supervision, realized.
  1999.g. Dzīvojamā villa Baltezerā. Skiču projekts.
1999 - Villa in Baltezers. Stage - working design, authorized supervision.

1998.gads / Year 1998

Villa Anna, Jūrmalā, 1999 / Villa Anna, Jurmala, 1999 1997.g.-1998.g. Villas "Anna" projekts Jūrmalā, Meža prospektā. Stadija - skiču projekts, darba zīmējumi, autora uzraudzība, realizēts. /
1997 - 19198 -project of the villa <ANNA> Jurmala, Meza street . Stage - draft project, working design, authorized supervision, realized. Scope of construction work 2 600 m3.
Atpūtas centrs, Rīgā, Krasta ielā, 2000 / Entertainment center, Riga, Krasta str., 2000 1998.g. Atpūtas centrs, Rīgā, Krasta ielā. Konkursa projekts (2.vieta)
1998 Entertainment center, Riga, Krasta str. Competition project (2nd place)
  1998.g. Ēkas rekonstrukcijas projekts Lāčplēša ielā 13. Stadija - darba projekts, autora uzraudzība.
1998 -project of the mutti - storey living building Lacplesa street 13, Riga . Stage - draft project, working design. Scope of construction work 15 500 m3.
  1998.g. Audumu veikala interjera projekts Tērbatas ielā. Stadija - darba projekts, autora uzraudzība, realizēts.
1998 -project of the reconstuction of fabric shop Terbatas street, Riga . Stage - draft project, working design, authorized supervision, realized. Scope of construction work 1200 m3.

1997.gads / Year 1997

Privātmāja Juglā, Rīga, 1997 / Living house in Jugla, Riga, 1997 1997.g.-1998.g. Dzīvojamā māja Juglā. Tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
1997-1998 Living house in Jurmala. Working design, authorized supervision, realized.
Atlantis sporta centrs, Rīgā, 1999 / Atlantis sport center, Riga, 1999 1997.g.-1998.g. Veselības un atpūtas kompleksa telpu rekonstrukcijas projekts Lāčplēša ielā. Stadija - skiču projekts, darba zīmējumi, autora uzraudzība, realizēts.
1997 - 1998 -project of the reconstruction of health services building Lacplesa street, Riga. Stage - draft project, working design, authorized supervision, realized. Scope of construction work 2700 m3.

 

1997.g. Biroja telpu rekonstrukcijas projekts Raunas ielā. Stadija - skiču projekts, darba zīmējumi, autora uzraudzība.

  1997.g. SIA"Astro" jaunbūve Kaibalas ielā. Stadija - projekts.
1997 -project of the offices building <Astro> Kaibalas street, Riga . Stage - draft project. Scope of construction work 19 000 m3.
  1997.g. Lidostas "Rīga" priekšlaukuma daļas rekonstrukcijas projekta priekšlikums. Stadija - konkursa projekts. 3.prēmija.
1997 -project of the reconstruction of airport <Riga>. Competition. III prize.
  1997.g. Dzīvojamo ēku rekonstrukcijas projekts Vīlandes ielā 2, Vīlandes ielā 8, Rūpniecības ielā 1. Stadija - darba projekts, autora uzraudzība.
1997 - reconstruction project of the multi-storey living building Vīlandes 2, Vilandes8, Rupniecības 1, Riga. Stage - draft project, working design, authorized supervision. Scope of construction work 43 200 m3.
  1997.g.-1998.g. Ēkas rekonstrukcijas projekts Šķūņu ielā 3. Stadija - skiču projekts, autora uzraudzība.
1997 - 1998 -project of the multi-storey living building Skunu street , Old Riga. Stage - draft project, working design. Scope of construction work 2200 m3.
  1997.g. Dzīvokļa rekonstrukcija Elizabetes ielā, Rīga. Tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
1997 Apartment reconstruction in Elizabetes str., Riga. Working design, authorized supervision, realized.

1996.gads / Year 1996

Invest birojs, Rīgā, Ganību dambī, 1999 / Invest office, Riga, Ganibu dambis, 1999 1995.g.-1996.g. "Invest - Riga" biroja ēkas rekonstrukcijas projekts Pulkveža Brieža ielā. Stadija - skiču projekts, darba zīmējumi, autora uzraudzība, realizēts.
1995 - 1996 -project of the office building <Invest Riga> P. Brieza street, Riga . Stage - draft project, working design, authorized supervision, realized. Scope of construction work 3000 m3.
Balzams birojs, Rīgā, 1999 / Balzams office, Riga, 1999 1996.g.-1997.g. "Latvijas Balzāms" biroja telpu, Čaka ielā rekonstrukcijas projekts. Stadija - skiču projekts, darba zīmējumi, autora uzraudzība, realizēts.
1996 - 1997 -project of the offices building <Latvijas Balzāms> Caka street, Riga . Stage - draft project, working design, authorized supervision
, realized. Scope of construction work 1500 m3.
  1996.g. Privātmāja Juglā, Rīga. Tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
1996 Living house in Jugla, Riga. Working design, authorized supervision, realized.

 

1995.g. Apģērbu veikala "Bolero", Lāčplēša ielā interjera projekts. Stadija - skiču projekts, darba zīmējumi, autora uzraudzība.
1995 - 1996 -project of the clothes shop <Fashion point > Lacplesa street, Riga . Stage - draft project, working design, authorized supervision. Scope of construction work 600 m3.

  1995.g.-1996.g. Čehu Republikas vēstniecības ēkas Elizabetes ielā rekonstrukcijas projekts. Stadija - darba zīmējumi.
1995 - 1996 -project of the Czech embasy Elizabetes street, Riga . Stage - draft project, working design. Scope of construction work 3000 m3.
  1996.g. Viesnīcas projekts Jēzus baznīcas ielā. Stadija - skiču projekts.
1996 - project of the hotel (200 rooms) Jezus baznicas street, Riga . Stage - draft project. Scope of construction work 18000 m3.
  1996.g. Dzīvokļa rekonstrukcija Valdemāra ielā, Rīga. Tehniskais projekts, autoruzraudzība, realizēts.
1996 Apartment reconstruction in Valdemara str., Riga. Working design, authorized supervision, realized.

1995.gads / Year 1995

Capital datorsalons, Rīgā, Brīvības ielā, 1995 / Capital computershop, Riga, Brivibas str, 1995 1994.g.-1995.g. Datorsalona "Capital", Brīvības ielā interjera projekts. Stadija - skiču projekts, darba zīmējumi, autora uzraudzība, realizēts.
1994 -1995 - project of the computer shop in Brivibas street, Riga. Stage - draft project, working design, authorized supervision, realized. Scope of construction work 1200 m3.

 

1994.g.-1995.g. Ķīmiskās tīrītavas un veļas mazgātavas Rīgā, Satekles ielā rekonstrukcijas projekts. Stadija - skiču projekts, darba zīmējumi, autora uzraudzība, realizēts. Celtniecības apjoms 8 000m3.
1994 -1995 - reconstruction project of dry cleaner's and laundry in Satekles street, Riga. Stage draft project, working design, authorized supervision, realized. Scope of construction work 8 000 m3.

  1994.g.-1995.g. Daudzstāvu garažas un ofisa ēkas Rīgā Balasta dambī celtniecības projekts. Stadija - skiču projekts. Celtniecības apjoms 30 000m3.
1994 -1995 - project of multi-storey garage and office building in Balasta dam., Riga. Stage - draft project. Scope of construction work 30 000 m3.
  1995.g. Apavu veikala "Sergio Rossi", Lāčplēša ielā interjera projekts. Stadija - skiču projekts, darba zīmējumi, autora uzraudzība, realizēts.
1995 - project of the shoe shop <Segio Rossi> Lacplesa street, Riga . Stage - draft project, working design, authorized supervision. Scope of construction work 600 m3.

1994.gads / Year 1994

 

1994.g. Sakaru bankas filiāļu projekts 10 LR pilsētās. Stadija - skiču projekts, darba zīmējumi, autora uzraudzība. Celtniecības apjoms 7 000m3.
1994- 1995 -project of the Sakaru banka branches in 10 towns in LR. Stage-draft project, working designs, authorized supervizion. Scope of construction work 7000 m3.

  1994.g. Moteļa, degvielas uzpildes stacijas projekts Rīgā, Ulmaņa gatvē. Stadija - skiču projekts. Celtniecības apjoms 60 000m3.
1994 - project of a motel, service petrol station in Ulmanis avenue, Riga. Stage - draft project. Scope of construction work 60 000 m3.

1993.gads / Year 1993

Latvijas Krājbanka, Rīgā, Jēkaba ielā, 1995 / Latvia Krajbank main building, Jekaba str, 1995 1993.g.-1995.g. LR Valsts Krājbankas ēkas Rīgā, Jēkaba ielā 2 rekonstrukcijas projekts. Stadija - skiču projekts, darba zīmējumi, autora uzraudzība, realizēts. Celtniecības apjoms 16 000 m3.
1993 -1995 reconstruction project of the building 'LR Valsts Krājbanka" at 2 Jēkaba street, Riga. Stage - draft project, working designs, authorized supervizion, realized. Scope of reconstruction work 16 000 m3.

 

1993.g. Ofisu ēkas rekonstrukcija Dzirnavu ielā Rīgā. Stadija - Skiču projekts. Celtniecības apjoms 15 000 m3.
1993 - reconstruction project of the office building in Dzirnavu street, Riga. Stage - draft project. Scope of reconstruction work 15 000 m3.

  1993.g. Poļu nacionālās skolas projekts. Stadija -Skiču projekts, projekts. Celtniecības apjoms 35 000 m3.
1993 - project of Polish national school. Stage - draft project, project. Scope of construction work 35 000 m3.
  1993.g. Daudzstāvu dzīvojamās ēkas projekts Rīgā, Rumbulas ielā. Stadija - skiču projekts, darba zīmējumi. Celtniecības apjoms 25 000m3.
1993 - project of e multy storey building in Rumbula street, Riga. Stage - draft project, working designs. Scope of construction work 25 000m3.
  1993.g. LR Rakstnieku savienības viesnīcas Jūrmalā rekonstrukcijas projekts. Stadija - skiču projekts. Celtniecības apjoms 40 000m3.
1993 - reconstruction project of the hotel of LR Association of writers in Jurmala, Latvia. Stage - draft project. Scope of construction work 40 000m3.

1991.-1992.gads / Year 1991-1992

Sakaru bankas galvenā ēka, Rīgā, Teātra ielā, 1995 / Sakaru bank main building, Teatra str, 1995 1992.g.-1995.g. Sakaru bankas ēkas rekonstrukcijas Rīgā Teātra ielā 3 projekts. Stadija - skiču projekts, darba zīmējumi, autora uzraudzība, realizēts. Celtniecības apjoms 8 000 m3.
1992-1995 - reconstruction project of the building 'Sakaru banka" in Teatra street 3 in Riga. Stage - draft project, working designs, authorized supervision, realized. Scope of reconstruction work - 8 000m3.
 

 

1992.g. Firmas "RIGONDA SERVISS" biroja, veikala, servisa centra celtniecības projekts. Stadija - projekts. Celtniecības apjoms - 50 000 m3.
1992 - the project of bureau, shop and service centre for the firm 'RIGONDA SERVISS". Stage - draft project, project. Scope of construction work - 50000 m3.

  1991.g.-1993.g. Rīgas komercbankas ēkas Smilšu ielā 6 rekonstrukcijas projekts. Stadija - skiču projekts, darba zīmējumi, autora uzraudzība, realizēts. Celtniecības apjoms - 15 000 m3.
1991-1993 - reconstruction project of the building Commercial Bank of Riga at 6 Smilšu street. Stage - draft project, working designs, authorized supervizion. Scope of reconstruction work - 15 000 m3.
  1992.g.-1995.g. Restorāna "AINAVA" ēkas Rīgā, Kronvalda parkā projekts. Stadija - skiču projekts, darba zīmējumi, autora uzraudzība. Celtniecības apjoms 16 000 m3.
1992-1995 - reconstruction project of the restaurant building 'AINAVA' in Riga Kronvalda park. Stage - draft project, working designs, authorized supervizion. Scope of reconstruction work - 16 000 m3.
  1992.g. Ofisa ēkas Popova ielā Rīgā celtniecības projekts. Stadija - skiču projekts, darba zīmejumi, autora uzraudzība. Celtniecības apjoms 4 000 m3.
1992-project of the office building in Popova str., Riga. Stage - draft project, working designs,authorized supervizion. Scope of construction work - 4000 m3.