Logo
  Stabu iela 46/48 - 3, LV-1011, Riga, Latvia, Email:

  ZANE KALINKA - dzimusi / born in 1947

* īpašniece, valdes priekšsēdētāja, projektu galvenā arhitekte. Beigusi Rīgas Politehnisko institūtu arhitektūras specialitātē 1971.g. LR Arhitektu savienības sertfikāts arhitekta praksei Nr. 0069, no 02.02.98. Strādājusi par arhitekti no 1971. gada valsts projektēšanas institūtā "PILSĒTPROJEKTS", pēc tā reorganizācijas no 1991.g. arhitektu firmā "KUBS" SIA.
* 1982.g.- PSRS Ļeņina komjaunatnes prēmija par projekta realizāciju "Bērnu slimnīca Rīgā",
* 1984.g.- Diploms par projekta realizāciju "Viesnīca "Rīdzene" Rīgā" Vispasaules arhitektūras skatē Bulgārijā, Sofijā.
* 1985.g.- Pirmā vieta un medaļa par projekta realizāciju "Viesnīca "Rīdzene" Rīgā" PSRS Arhitektu savienības skatē Maskavā par 1984.gada labāko ēku PSRS.
* 1988.g.- Zelta medaļa PSRS Tautas saimiecības sasniegumu izstādē Maskavā par dzīvojamo ēku kompleksa projektu Rīgā, Sudrabkalna bulvārī.
* 1989.g.- PSRS "Darba Sarkanā Karoga" ordenis par projekta realizāciju "Černobiļas AES strādājošo pilsēta Slavutiča".
* 1997.g. Ukrainas Valsts prēmija arhitektūrā.

* owner of the firm, chairman of the board, chief architect of projects, graduated the Riga Politechnical institute the speciality of Architecture in 1971, licence of LR association of Architects for individual practice - Nr 0069. Begining with 1971 worked at the state- owned designing institute "PILSETPROJEKTS" as an architect but after its reorganization continued to work at firm of architects "KUBS" Ltd.
* in 1982 - awarded the Lenin komsomol prize of the USSR for carrying out the project "Children's hospital in Riga",
* in 1984 - awarded diploma at the World exhibition of Architects in Bulgaria, Sophia for carrying out the project "Hotel Ridzene in Riga",
* in 1985 - the first prize and medal for implementation of the project "Hotel Ridzene in Riga" at the exhibition in Moscow of the USSR Association of Architects as the best building of the USSR in 1984.
* in 1988 - awarded Golden medal at the Exhibition of the Achievements of National Economy in Moscow for the complex project of dwelling - houses in Sudrabkalna blvd. in Riga.
* in 1989 - "Order of the Red Banner' for the project 'Slavutich - the town for the working people at the Chernobil AES'.
* in1997.- Ukraine National prize in arhitecture.

  DACE PUTNINA (bij. BREZINSKA) - dzimusi / born in 1967

* īpašniece, valdes locekle, projektu galvenā arhitekte. Beigusi Rīgas Politehnisko institūtu arhitektūras specialitātē 1990.g. LR Arhitektu savienības sertfikāts arhitektūras praksei Nr 0838 no 25.08.99. Strādājusi par arhitektu no 1990. g. valsts projektēšanas institūtā "PILSĒTPROJEKTS", pēc tā reorganizācijas no 1991.g. arhitektu firmā "KUBS" SIA.

* owner, member of the board, chief architect of projects, graduated the Riga Politechnical institute the speciality of Architecture in 1990, worked as an architect at the state - owned designig institute "PILSETPROJEKTS" from 1990 and after its reorganization in the firm of architects 'KUBS' Ltd. from 1991.

  ANDRIS KALINKA - dzimis / born in 1978

* īpašnieks, valdes loceklis, arhitekts. Beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar arhitektūras maģistra grādu 2004.g. Strādā Arhitektu firmā ''KUBS'' Sia no 1992.

* owner, member of the board, architect. Graduated the Riga Technical University with the master grade of architecture in 2004. Works at the firm of arhitects ''KUBS'' Ltd. from 1992.


 <<= Atpakaļ / Back